Knutpunkten

Knutpunkten

Om knutpunkten

Svenska Jiujitsuförbundets
(SJF) informationsblad är förbundets
nyhets- och informationsorgan till klubbar i
förbundet och dess medlemmar. Knutpunkten
distribueras på Internet via SJFs hemsida:
www.jiujitsu.nu
Innehåll med text och bilder, sammanställs av
redaktionen. Det står redaktionen fritt att
ändra eller stryka i inskickat material. Bilderna
får ej användas i andra sammanhang utan
upphovsmannens skriftliga tillstånd.